Sign in

DASHI (21. 03. — 20. 04)

Puna: Lumturia ose aftësitë që ju mungojnë në vitin 2020, ju më shumë se zakonisht i kompensoni me përpjekje. Planeti juaj i fuqisë së Marsit po fillon këtë vit në shenjën e Shigjetarit energjik, kështu që ju duhet të jeni në gjendje të vazhdoni me projektet tuaja aktuale. Sidoqoftë, kur planeti juaj i shtëpisë takohet me Bricjapin punëtor në mes të shkurtit, ju mund të filloni t’i përfundoni punët. Venera që bën para, kthehet në shenjën e Demit në fillim të marsit, një shenjë që i do paratë më shumë pothuajse e pamundur të…

Krokodili

Kjo është veçanërisht Krokodili Horoskopi Dhe pse eshte kjo? Sepse ne po ndryshojmë gjatë kësaj hëne; marrëdhëniet tona mund të kenë një kohë

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store